För att gå Injektionskonst Steg 2 ska du ha gått Injektionskonst Steg 1 och ha god vana av att hantera läkemedel, sprutor och kanyler. Du bör arbeta regelbundet med ortopedmedicinska injektionsbehandlingar så att du har fått en god referensram och jobbat upp en erfarenhetsbank vi kan bolla mot. 

På Steg 2-kursen går vi går igenom följande:


 • Era egna patientfall.
 • Fortsatt diskussion om indikationer, kontraindikationer.
 • Repetition: axelledens anatomi.
 • Axelstatus: parvisa övningar.
 • Repetition: injektion i axelled praktiskt.
 • Diagnosgenomgång: akut kalkaxel.
 • Injektionsteknik: akut kalkaxel.
 • Patologi och injektion i MTP-I.
 • Diagnosgenomgång: den ospecifika sakroiliiten.
 • Injektion i fotled.
 • Injektion i höftled.
 • Diskussion: injektion vid epikondylalgia?
 • Injektion i armbågsled.
 • Injektion vid Mb Mortons.
 • Trokantär bursit eller gluteal bursit?

  I mån av tid:
 • Öppet forum: ytterligare diskussion kring patientfall, övningar av valfria tekniker.

  Pris 6000 kr exkl moms/deltagare**


  * I kursavgiften ingår checklista före injektion samt ett 18 sidor PDF-kompendium anpassat för primärvårdsverksamhet med information om indikationer, kontraindikationer, olika kortisonpreparat, behandlingsintervall, doser, nålstorlekar, blandningar, särskilda överväganden mm. Materialet skickas ut per e-post i nära anslutning till kursen.


  Fakturering sker i samband med kursdagen. Anmälan är bindande. Kursen organiseras av och faktureras från Rinneby Rehab AB, org-nr 559186-7030. Deltagare som uteblir från kursen eller lämnar sent återbud (<14 dagar före kursdagen) utan starkt giltiga skäl debiteras med hela kursavgiften. Ersättare är välkomna med kort varsel.