Praktisk färdighetsträning i kortisoninjektioner - The Art of Injection!

The Art of Injection ger on-demand-kurser i injektionsteknik - fokus kortisoninjektioner och diagnostiska blockader -  för verksamheter över hela landet (mer info) samt anordnar öppna kurser i Malmö, Göteborg och Stockholm varje termin. Våra kurser Injektionskonst Steg 1, Steg 2 och Hand är interaktiva kurser där vi tränar på varandra. Varje kurs löper över en heldag där vi går igenom relevanta diagnoser för det dagliga primärvårdsarbetet samt korresponderande injektionstekniker. Hur behandlar du en frozen shoulder? På vilka olika sätt kan man gå in i en knäled? Vad gäller egentligen för lateral epikondylit?

För att gå våra Steg 1- och Steg 2-kurser måste du vara legitimerad läkare, fysioterapeut, sjukgymnast eller naprapat. Till Hand-kursen är också arbetsterapeuter välkomna att söka.

För fysioterapeuter/sjukgymnaster, naprapater och arbetsterapeuter måste ett nära samarbete finnas med läkare inom samma verksamhet, då administrering av läkemedel sker på delegering.


Vi rekommenderar att du har arbetat några år med patienter inom primärvård, ortopedi eller närliggande område innan du går våra kurser. Ni får gärna komma flera från samma klinik, särskilt bra brukar det bli om olika professioner deltar och lär av varandra.

Du är välkommen att gå kursen även om du inte vill eller kan genomföra alla eller somliga av de praktiska momenten och behöver aldrig ange skäl till att du avstår.  

Öppna kurser 2024Stockholm (Steg 2): ons 24/4
Göteborg (Steg 1):
fre 24/5
Malmö (Steg 1): fre 6/9
Malmö (Hand): fre 13/9


Pris 6000 kr exkl moms/deltagare. Vad ingår?

* I kursavgiften ingår checklista före injektion samt ett 18 sidor PDF-kompendium anpassat för primärvårdsverksamhet med information om indikationer, kontraindikationer, olika kortisonpreparat, behandlingsintervall, doser, nålstorlekar, blandningar, särskilda överväganden mm. Materialet skickas ut per e-post i nära anslutning till kursen.


Fakturering sker i samband med kursdagen. Anmälan är bindande. Kursen organiseras av och faktureras från Rinneby Rehab AB, org-nr 559186-7030. Deltagare som uteblir från kursen eller lämnar sent återbud (<14 dagar före kursdagen) utan starkt giltiga skäl debiteras med hela kursavgiften. Ersättare är välkomna med kort varsel.

Vid on-demand-kurs bestämmer ni plats och datum

Vi står för logi och resa till er samt merparten av utrustningen. Ni är sammankallande och står för kurslokal, fika samt viss enklare förbrukningsmateriel som specificeras. Ert pris blir reducerat enligt nedan. Minimum 7 deltagare, max 28 st. På kurser med fler än 15 deltagare är vi två lärare.


Pris 5500 kr exkl moms/deltagare. Skriftligt material enligt ovan ingår.


Fakturering sker i samband med kursdagen. Kursen organiseras av och faktureras från Rinneby Rehab AB, org-nr 559186-7030. Ett lägsta arvode bestäms när kursen organiseras och baseras på antalet deltagare som är planerade för kursen. Beloppet som faktureras beror på antalet deltagare som slutligen går kursen, dock som lägst det överenskomna lägsta arvodet.