Dr Roger Stadra


Creator & Senior Teacher


Min nyfikenhet och vetgirighet har genom åren resulterat i långa och intensiva studier med bra resultat. Tidigt var min längtan att bli läkare stor. Efter gymnasiet arbetade jag två år som undersköterska på en akutmottagning. Det gav mig värdefulla erfarenheter för framtiden.

Studier i matematik, fysik och kemi, resulterade i en fil kand. Jag började läkarutbildningen 1975 och avslutade den 1981.

Debuten som läkare gjorde jag 1978 på Lycksele lasarett.
1982 erhöll jag min legitimation och 1987 blev jag specialist i allmänmedicin. Mitt intresse av läkaryrket har starkt fokuserats på utmaningar och praktiskt handlag.

I början av 1980-talet introducerades jag i ortopedisk medicin av entusiastiska sjukgymnaster på Loka Brunn. Inom ortopedmedicin är det praktiska handlaget, den funktionella diagnostiken och människan som levande varelse i fokus. Här fann jag vad jag sökte och sedan dess arbetar jag inom detta område. Inom ortopedmedicinen har jag nått högsta kompetens för läkare i Sverige, vilket innebär
Högre examen ortopedmedicin med manipulationsexamen (-94) och Högre examen ortopedisk manuell terapi (OMT-3) (-95).
Sedan 1991 arbetar jag uteslutande med ortopedmedicin som privatläkare och ortopedmedicinsk konsult i Stockholm.


"Nyfikenheten och viljan att utöka min erfarenhet har medfört att jag själv provat ett flertal olika behandlingsmetoder såsom kiropraktik, naprapati, akupunktur, healing, rosenmetoden, trager m.fl. Idag har jag ett omfattande samarbete med många seriösa terapeuter både inom och utanför den ordinarie sjukvården."

Utbildning och Erfarenhet

1977 Bachelors degree (Ma-Che-Phy)

1982 Medical license

1982-91 Medical liability for a locked drug rehabilitation center

1991 NADA (national acupuncture detoxication association), Bronx, NY

1987 Specialist in general medicine (GP)

1987-90 Royal Physician at Loka Brunn (the Swedish Royal Spa)

1994 Advanced degree of Orthopaedic Medicine, with certificate of manipulation

1995 Advanced degree of Orthopaedic Manual Therapy (OMT-3)

1996 Mullingstorp, Sweden, step 1-3

1997 Humaniversity, Holland, Touristprogramme & AUM marathon

1997-99 Osho RISK Therapist Training, Denmark

Hannes Rinneby

Huvudlärare


Som fysioterapeut har jag arbetar inom primärvården sedan 2010. Jag utbildade mig i injektionsteknik tidigt i mina bana och intresset väcktes efter att jag sett hur korrekt placerade kortisoninjektioner kunde vara effektiva verktyg för att snabbt komma igång med en fungerande rehab - ibland var de rent av en förutsättning!

Med en välriktad kortisoninjektion kan man pressa ner smärtan till en nivå där träning och rörelse återigen blir möjlig, och man skapar bra förutsättningar för patienten att komma tillbaka i aktivitet.

Diagnostiska blockader blev vidare ett sätt för mig att utvecklas i min diagnostik, och även ett sätt för att få med mig patienten. Blockader är ett sätt att snabbt komma framåt utan att behöva gå omvägen via t.ex. MR, som vid många diagnoser sällan ger svar på smärtornas genes och dessutom riskerar att lyfta fram lesioner som patienten inte har symtom av, vilket kan skapa onödig oro.


"Rörelse: en av förutsättningarna för läkning."

Utbildning och Erfarenhet

2010 Sjukgymnastexamen

2012 Antomi- och injektionsteknik (OMI)

2014 Stadra Injektionskonst®

2017 OMI Basic Exam