Hannes Rinneby

Huvudlärare i The Art of Injection
Rinneby Rehab AB


Som fysioterapeut har jag arbetat inom primärvården sedan 2010 där jag möter patienter i livets alla skeden. Tidigt i min yrkesbana valde jag att vidareutbilda mig inom ortopedmedicin och injektionsteknik. Intresset väcktes efter att jag sett hur korrekt placerade kortisoninjektioner är effektiva verktyg för att snabbt komma igång med en fungerande rehab - ibland rent av en förutsättning! Med en välriktad kortisoninjektion kan man pressa ner inflammationen till en nivå där träning och rörelse återigen blir möjlig och därigenom skapa bättre förutsättningar för patienten att komma tillbaka i aktivitet.


Blockader blev också ett sätt för mig att utvecklas i min diagnostik och hjälper också till att bygga förtroendekapital. Sprutan sätts där du misstänker att smärtorna har sitt ursprung, inte sällan på ett annat ställe än där patienten har ont och patienten upplever att symtomen lättar inom några minuter. Patienten förstår att du med din undersökning kunnat ställa diagnos och den eviga frågan om "röntgen" kan många gånger motas. Med blockader kan man snabbt komma framåt utan att behöva gå via bilddiagnostik så som MR, som vid många diagnoser sällan kan ge säkra svar på smärtornas genes. Dessutom finns risken att utfallet av undersökningen blir till mer skada än nytta för patienten, då alla fynd som lyfts fram sällan ger bekymmer, vilket då i stället kan bidra till ökad oro och i värsta fall dysfunktion.


Sedan 2016 har jag utbildat hundratals läkare och fysioterapeuter i injektionsteknik enskilt och tillsammans med Dr. Roger Stadra och är sedan 2022 huvudlärare i The Art of Injection.


Genom Rinneby Rehab har jag även utbildningsverksamhet utanför The Art of Injection, t.ex. erbjuder jag onlineseminarier och håller föredrag relaterade till ortopedmedicin och injektionsteknik.


Utbildning och erfarenhet


2010 Sjukgymnastexamen

2010 Leg. sjukgymnast i primärvården

2012 Anatomi- och injektionsteknik (OMI)

2014 Stadra Injektionskonst

2016 Biträdande lärare i Art of Injection

2017 OMI Basic Exam

2022 Huvudlärare i Art of Injection


"Rörelse: en förutsättning för läkning."