Jag tackar Dr. Roger Stadra för sex fina år av samarbete samt för den kunskap och erfarenhet han förmedlat till mig. Med tusentals utbildade läkare och på senare år fysioterapeuter både i Sverige och internationellt är vidden av den hjälp han därmed gett till åter tusentals patienter svåröverblickbar. Jag ser Roger inte bara som en kollega inom injektionskonsten utan också som en föregångare och mentor.


Nedan följer Dr. Roger Stadras presentation. Roger Stadras verksamhet nås genom www.stadra.se.

Dr. Roger Stadra


Specialist i allmänmedicin

Specialiserad i ortopedmedicin, OMT-examen steg IIIMin nyfikenhet och vetgirighet har genom åren resulterat i långa och intensiva studier med bra resultat. Tidigt var min längtan att bli läkare stor. Efter gymnasiet arbetade jag två år som undersköterska på en akutmottagning. Det gav mig värdefulla erfarenheter för framtiden.


Studier i matematik, fysik och kemi, resulterade i en fil kand. Jag började läkarutbildningen 1975 och avslutade den 1981. Debuten som läkare gjorde jag 1978 på Lycksele lasarett. 1982 erhöll jag min legitimation och 1987 blev jag specialist i allmänmedicin. Mitt intresse av läkaryrket har starkt fokuserats på utmaningar och praktiskt handlag. I början av 1980-talet introducerades jag i ortopedisk medicin av entusiastiska sjukgymnaster på Loka Brunn. Inom ortopedmedicin är det praktiska handlaget, den funktionella diagnostiken och människan som levande varelse i fokus. Här fann jag vad jag sökte och sedan dess arbetar jag inom detta område. Inom ortopedmedicinen har jag nått högsta kompetens för läkare i Sverige, vilket innebär Högre examen ortopedmedicin med manipulationsexamen (-94) och Högre examen ortopedisk manuell terapi (OMT-3) (-95). Sedan 1991 arbetar jag uteslutande med ortopedmedicin som privatläkare och ortopedmedicinsk konsult i Stockholm.


"Nyfikenheten och viljan att utöka min erfarenhet har medfört att jag själv provat ett flertal olika behandlingsmetoder såsom kiropraktik, naprapati, akupunktur, healing, rosenmetoden, trager m.fl. Idag har jag ett omfattande samarbete med många seriösa terapeuter både inom och utanför den ordinarie sjukvården."1977 Bachelors degree (Ma-Che-Phy)

1982 Medical license

1977 Bachelors degree (Ma-Che-Phy)

1982 Medical license

1982-91 Medical liability for a locked drug rehabilitation center

1991 NADA (national acupuncture detoxication association), Bronx, NY

1987 Specialist in general medicine (GP)

1987-90 Royal Physician at Loka Brunn (the Swedish Royal Spa)

1994 Advanced degree of Orthopaedic Medicine, with certificate of manipulation

1995 Advanced degree of Orthopaedic Manual Therapy (OMT-3)

1996 Mullingstorp, Sweden, step 1-3

1997 Humaniversity, Holland, Touristprogramme & AUM marathon

1997-99 Osho RISK Therapist Training, Denmark