Injektionskonst Handnder sig till dig som vill fördjupa dig i patologi kring hand, handled och armbåge. Denna kurs är också öppen för arbetsterapeuter som har eller planerar att ha handpatologi som specialområde, förutsatt att ni har ett nära samarbete med läkare i samma verksamhet. Då många på kursen inte har någon vana vid läkemedelshantering eller sprutor är hela teoridelen samma som för Injektionskonst Steg 1.

På Injektionskonst Hand går vi går igenom följande:


 • Läkemedelshantering och hygien.
 • Patientinformation.
 • Indikationer och kontraindikationer.
 • Preparatval. Intervall och frekvens.
 • Effekt och biverkningar.
 • Kortisoninjektionens roll i rehab-kedjan.
 • Anatomi hand, handled och armbåge.
 • Kliniskt status hand, handled och armbåge.
 • Patologi och injektionsteknik för CMC-I.

 • Injektion i småleder, teori och praktik.
 • Triggerfinger/triggertumme, teori och praktik.
 • Injektion vid de Quervains tendinit.
 • Diskussion: injektion vid epikondylalgia?
 • Injektion i armbågsled.
 • Injektion i handled.

  I mån av tid:
 • Fler av gruppen valda tekniker eller ytterligare träning
  av genomgångna tekniker.

  Pris 6000 kr exkl moms/deltagare**


  * I kursavgiften ingår checklista före injektion samt ett 18 sidor PDF-kompendium anpassat för primärvårdsverksamhet med information om indikationer, kontraindikationer, olika kortisonpreparat, behandlingsintervall, doser, nålstorlekar, blandningar, särskilda överväganden mm. Materialet skickas ut per e-post i nära anslutning till kursen.


  Fakturering sker i samband med kursdagen. Anmälan är bindande. Kursen organiseras av och faktureras från Rinneby Rehab AB, org-nr 559186-7030. Deltagare som uteblir från kursen eller lämnar sent återbud (<14 dagar före kursdagen) utan starkt giltiga skäl debiteras med hela kursavgiften. Ersättare är välkomna med kort varsel.