Injektionskonst Steg 1 är vår grundkurs i injektionsteknik, fokus kortisoninjektioner och diagnostiska blockader. Liksom övriga kurser i The Art of Injection är den interaktiv vilket innebär att vi tränar på varandra*. Se schema nedan. Kursen löper över en heldag där vi går igenom diagnoser och korresponderande injektionstekniker relevanta i det dagliga primärvårdsarbetet. För att gå kursen måste du vara legitimerad läkare, fysioterapeut, sjukgymnast eller naprapat. För fysioterapeuter/sjukgymnaster och naprapater måste ett nära samarbete finnas med läkare inom samma verksamhet, då administrering av läkemedel sker på delegering.


Vi rekommenderar att du har arbetat några år med patienter inom primärvård, ortopedi eller närliggande område innan du går Injektionskonst Steg 1.

*Du är välkommen att gå kursen även om du inte vill eller kan genomföra alla eller somliga av de praktiska momenten och behöver aldrig ange skäl till att du avstår.

På Steg 1-kursen går vi går igenom följande:


 • Läkemedelshantering och hygien.
 • Patientinformation.
 • Indikationer och kontraindikationer.
 • Preparatval. Intervall och frekvens.
 • Effekt och biverkningar.
 • Kortisoninjektionens roll i rehab-kedjan.
 • Axelledens anatomi.
 • Subakromiellt smärtsyndrom. Teori och praktik.

 • AC-ledsaffektion. Teori och praktik.
 • Adhesiv kapsulit. Teori och praktik.
 • Patologi i knäleden. Teori och praktik.
 • Trokanterit. Injektionsteknik och manuell behandling. 
 • Injektion i småleder: teori.

  I mån av tid:
 • Injektion i CMC-I eller en annan av gruppen vald teknik.

  Pris 6000 kr exkl moms/deltagare**


  ** I kursavgiften ingår checklista före injektion samt ett 18 sidor PDF-kompendium anpassat för primärvårdsverksamhet med information om indikationer, kontraindikationer, olika kortisonpreparat, behandlingsintervall, doser, nålstorlekar, blandningar, särskilda överväganden mm. Materialet skickas ut per e-post i nära anslutning till kursen.


  Fakturering sker i samband med kursdagen. Anmälan är bindande. Kursen organiseras av och faktureras från Rinneby Rehab AB, org-nr 559186-7030. Deltagare som uteblir från kursen eller lämnar sent återbud (<14 dagar före kursdagen) utan starkt giltiga skäl debiteras med hela kursavgiften. Ersättare är välkomna med kort varsel.